More Public Files

Name Size Date Uploaded
   2008 Letter Agreement 922.89 KB 08/06/2015 2:23 PM
   Letter Agreement - 11-17-2008 3,513.36 KB 07/28/2016 10:55 PM
   LMA Extension 266.50 KB 06/29/2022 2:39 PM
   MA - First Amendment 7-20-2010 472.73 KB 07/28/2016 10:55 PM
   MA - Second Amendment 4-1-2016 50.08 KB 07/28/2016 10:55 PM
   Master Agreement (MA) 10-28-09 5,986.80 KB 07/28/2016 10:55 PM
   Memorandum of Understanding (MOU) 9-8-2009 954.53 KB 07/28/2016 10:55 PM
   MOU Amendment No. 1 10-6-2009 449.95 KB 07/28/2016 10:55 PM
   TBA Second Letter Agreement 1-04-08 70.52 KB 07/28/2016 10:55 PM
   Time Brokage Agreement 2007 Letter Agreement 81.54 KB 07/28/2016 10:54 PM
   Time Brokage Agreement Third Letter Agreement 69.02 KB 07/28/2016 10:54 PM
   WLOS PIF History 76.93 KB 07/28/2016 10:54 PM
   WMYA Time Brokerage Agreement and Amendments 2,099.58 KB 07/28/2016 10:54 PM